Translate ***

الأحد، 5 ديسمبر 2021

قانون ثبات سنة الله في الخلق

 

🅽امتداد مدونة قانون الحق الالهي: امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة)

🅽امتداد مدونة قانون الحق الالهي: امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة): امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة) حكم طلاق الحامل هو امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه امتناع الطلاق في الحمل   1.لقول الله تعالي:...

🅽امتداد مدونة قانون الحق الالهي: امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة)

🅽امتداد مدونة قانون الحق الالهي: امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة): امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة) حكم طلاق الحامل هو امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه امتناع الطلاق في الحمل   1.لقول الله تعالي:...